Múa Đi Học Xa – Trường Nguyễn Trãi .Ngày 20- 11- 2016

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua