Múa Đi học xa / Quyết Núi TVBiểu diễn: Học sinh trường THCS Phú Lương
Khai giảng năm học 2019 – 2020

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua