Múa "Cúc ơi!" – Tập thể học sinh 9A9, THCS Lý Thường Kiệt.Vòng chung kết, hội thi “Ca múa nhạc” đơn vị THCS Lý Thường Kiệt, TP Long Xuyên, An Giang năm học 2016-2017.
Tiết mục múa “Cúc ơi!”
Biểu diễn: Tâp thể học sinh 9A9, THCS Lý Thường Kiệt.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua

Comments (28)

 1. Pin nguyễn August 13, 2019
 2. Văn BÌNH August 13, 2019
 3. Duy Khải August 13, 2019
 4. Lan Đặng August 13, 2019
 5. Mai Vi August 13, 2019
 6. Deuki Tin August 13, 2019
 7. Đam Meii August 13, 2019
 8. Uyen Nguyễn lê August 13, 2019
 9. Vinh Vu Vơ August 13, 2019
 10. Kinh Tế Luật August 13, 2019
 11. Vo Congdien August 13, 2019
 12. Công Hoàng Trương August 13, 2019
 13. Thai Son Doan Tu August 13, 2019
 14. Anh Trương August 13, 2019
 15. Hiền Leo August 13, 2019
 16. Thương Hạ August 13, 2019
 17. Tuấn Hùng Bùi August 13, 2019
 18. Lan nguyễn thu August 13, 2019
 19. Tri Nguyen August 13, 2019
 20. tien nguyen thi August 13, 2019
 21. Trọng Tohien August 13, 2019
 22. Hương Ly Đồng August 13, 2019
 23. Nguyễn Dậu August 13, 2019
 24. Nguyễn Dậu August 13, 2019
 25. thuong nguyen August 13, 2019
 26. Hana Nguyen August 13, 2019

Leave a Reply