múa cây đa quán dốc hs lớp 2c tĩnh giabài múa cây đa quán dốc của các em học sinh lớp 2c trường tiểu học Xuân Lâm, Thanh Hóa nhân ngày nhà giáo VIệt Nam 20-11-2014

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua