Múa belly dance do sinh viên Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội biểu diễnQuay film&Dựng hình: Trần Lâm
Tel: 0936490007
Chung kết cuộc thi tiếng hát học sinh sinh viên “The Voice HaUI 2017”

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua