MÚA BÀI HỌC ĐẦU TIÊNNhạc nền: Bài học đầu tiên
Dựng bài: Kiều Ngân (với sự trợ giúp của youtube :D)
Biểu diễn: Nhóm múa lớp 4-7 trường tiểu học Kỳ Đồng, Q3, Tp. HCM

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua