Múa Ấn Độ – MadeIn-India (Lời Việt) – Không thể rời mắt.Chị em tổ 14 Thôn Đoài Kim Nỗ múa: MadeIn-India (Lời Việt) thật tuyệt vời làm người xem không thể rời mắt.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri