Mũ bảo hiểm sắt SH68 của quân đội Liên Xô/NgaMũ bảo hiểm sắt SH68 của quân đội Liên Xô/Nga. SH68 là mũ bảo hiểm sắt hiện đại nhất, mới nhất của Liên Xô trước giai đoạn 2000. Nó là hậu duệ của các loại mũ sắt nhà binh SH40 và SH60.

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem