Một số trò chơi Team Building – PYS TravelTeam building (xây dựng đồng đội) là mô hình du lịch kết hợp rèn luyện kỹ năng đội nhóm, mục tiêu hướng đến sự gắn kết bền chặt, chân tình.
Một số trò chơi Team building bãi biển có thể tham khảo.
Website: www.pystravel.vn
Email: info@pystravel.com
Hotline: (04) 44 50 60 70

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the