Một số hình ảnh của vở kịch " Mẹ 15 " — Sự hợp tác giữa nhóm Kịch Leo và nhóm Kịch A Life

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich