Một Ngày Đi Bụi Đi Chăn Trâu || Khám Phá Dòng Suối & Làm Bè Thả Trôi Suối || Phát ST Vlogs

Một Ngày Đi Bụi Đi Chăn Trâu || Khám Phá Dòng Suối & Làm Bè Thả Trôi Suối || Phát ST Vlogs


Đây là clip cuối Cùng Phát làm ở con suối này hôm nay phát Sẽ đi hết con suối khám phá theo dòng chảy của suối xem sinh hoạt các nơi đẹp ở…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày đẹp