Một Đời Trọn Vẹn Vì Thiền – PHẦN 2-2 – Thời hoằng pháp của ngài thiền sư Khippapanno Kim Triệu

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Phim “Một Đời Trọn Vẹn Vì Thiền – PHẦN 2-2” nói về cuộc đời của ngài thiền sư Khippapanno Kim Triệu trong giai đoạn hoằng pháp và xây dựng các trung…

Nguồn: akbarmontada
tử vi trọn đời