Một Đời Trọn Vẹn Vì Thiền – PHẦN 2-1 – Thiền Sư Khippapanno Kim Triệu Tu Tập Ở Ấn Độ và Miến Điện

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Phim “Một Đời Trọn Vẹn Vì Thiền – PHẦN 2-1” nói về cuộc đời của ngài thiền sư Khippapanno Kim Triệu trong thời tu tập thiền Tứ Niệm Xứ ở Ấn Độ và Miến Điện.

Nguồn: akbarmontada
tử vi trọn đời

4.81