Một chút biến thể với Habanera. Vẫn là kỹ thuật mô phỏng.38Thực hành bài học “Mô phỏng” trên kênh youtube TRUNG DRUM

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu