Mong manh bảo vệ nước sạch đầu nguồnVTC Now | Việc các đối tượng có thể dễ dàng đổ trộm cả xe dầu thải xuống khu vực nước đầu nguồn sông Đà gây nên hậu quả lớn về môi trường…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/cong-nghiep