MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 9: CITIES OF THE WORLD – SKILLS LISTENING | 8H30 NGÀY 20.04.2020

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 9: CITIES OF THE WORLD – SKILLS LISTENING | 8H30 NGÀY 20.04.2020


Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 6 Bài giảng: Unit 9 – Cities of the world – Skills 2: Listening and Writing Giáo viên: Nguyễn Thị Xuyên – THCS Vạn …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 6 Bài giảng: Unit 9 – Cities of the world – Skills 2: Listening and Writing Giáo viên: Nguyễn Thị Xuyên – THCS Vạn …