MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 9: CITIES OF THE WORLD – LESSON 1 | 8H30 NGÀY 06.04.2020 | HANOITV

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 9: CITIES OF THE WORLD – LESSON 1 | 8H30 NGÀY 06.04.2020 | HANOITV


Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 6 Bài giảng: Unit 9: Cities of the world – Lesson 1 – Getting started Giáo viên: Lê Thanh Hà – THCS Ngô Quyền 1.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 6 Bài giảng: Unit 9: Cities of the world – Lesson 1 – Getting started Giáo viên: Lê Thanh Hà – THCS Ngô Quyền 1.