MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | TÁC PHẨM: CÔ TÔ (TIẾT 1) | 8H30 NGÀY 06.05.2020 | HANOITV

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | TÁC PHẨM: CÔ TÔ (TIẾT 1) | 8H30 NGÀY 06.05.2020 | HANOITV


Học trên truyền hình: Môn Ngữ Văn – Lớp 6 Bài giảng: Tác phẩm: Cô Tô (Tiết 1) Giáo viên: Nguyễn Phương Thanh – THCS Giảng Võ 1. Học trực tiếp khi phát…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày hoàng đạo