Mối thù giữa TS Lê Viết Khuyến và Lê Hải An,Ai chỉ đạo cho Lê Viết Khuyến nói dốiSAIGONNEWS #LEHAIAN Nói dối, tức là ng.ụ.y tạo lời nói để che dấu sự thật làm thay đổi bản chất sự vật hiện tượng, điều đó không hề dễ tí…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Giáo Dục: https://akbarmontada.com/category/giao-duc