Mỗi Người Một Nơi ( cover }|Nguyên Họ Hoàng|momg anh em ủng hộ, để lần sau tiếp tục đăng vivideo tiếp theo,cảm ơn mọi người rất nhiều.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu