Mộ Hạ – Đẳng Thập Yêu QuânBạn còn chờ gì nữa: Mu Xia Lời bài hát: Wang Ying, bạn là gì? Nhà soạn nhạc: Wang Zhongyi, Gao Moyi Người lạ: Wang Zhongyi, Gao Moyi Nhà sản xuất: …

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Thông Tin và Truyền Thông: https://akbarmontada.com/category/thong-tin-va-truyen-thong