Minh cơ trưởng chỉ bt múa quạt thôi….đẩy gậy kém lắmHôm nay chọn học sinh k2,k3,k4 đẩy gậy Minh cơ trưởng cũng tham gia chọn… Mình sức yếu lắm mn nhé… Hạ đc 3 anh lớp 12 là mệt lắm rồi… Tí còn 1 video…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua