MINECRAFT RLCRAFT – TẬP 1 | KHỞI ĐẦU CÙNG NHỮNG CON QUÁI VẬT?!Mình đã chết cả trăm lần trước khi quay tập này rồi nên cũng ít chết hơn :D, nhưng công nhận cũng do may mắn nên không gặp nhưng con quái mạnh… 😛
────────────────────────────────────────────────
◆ Server mình hay chơi: MINELABEST.COM [SKYBLOCK SIÊU HAY LUÔN]
◆ Room Discord gia đình Minecraft:
────────────────────────────────────────────────

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Khai Khoáng: https://akbarmontada.com/category/khai-khoang