Minecraft pe tập 1 ( Đi tìm quặng sắt)Mình đã tìm đc quặng sắt r nhưng mình chưa đào còn chiều nay hoặc một chiều nào đó nếu thằng em mình nó ở nhà thì mình sẽ làm tập phim đi tìm các loại quặng

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Khai Khoáng: https://akbarmontada.com/category/khai-khoang