Minecraft pe ( sinh tồn ) #3 đi mine, khám phá ra khu đào mỏ bỏ hoang và khu vực đánh rồng Ender

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Khai Khoáng: https://akbarmontada.com/category/khai-khoang