[MICROSOFT POWERPOINT] 1: ĐỒNG HỒ CHUYỂN ĐỘNG I CLOCK ANIMATION* Link Download File PPT:
* Một số tổ hợp phím tắt:
– Ctrl + D: nhân đôi phần tử (Duplicate)
– Ctrl + Click di chuyển chuột trái: nhân đôi phần tử (Duplicate)
– Ctrl + G: tạo một nhóm các phần tử (Group)
– Ctrl + A: chọn tất cả các phần tử (All)
* Bản quyền nhạc nền:
– I Don’t See the Branches, I See the Leaves của Chris Zabriskie được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (
– Nguồn:
– Nghệ sĩ:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Mẹo Vặt: https://akbarmontada.com/category/meo-vat