Mệnh khuyết HỎA và cách cải vận trong phong thuỷ | Phong thủy Khải Toàn

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Mệnh khuyết Hoả sinh vào mùa Đông: từ 8/11 đến 18/02 dương lịch (Dư Thuỷ – Thiếu Hoả). • Cách đặc điểm nhận biết của người thiếu Hoả: trong…

Nguồn: akbarmontada
tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ 7