MẸ TÔI 23/10/2010 ( Mất 19/4/2012 âm lịch)

MẸ TÔI 23/10/2010 ( Mất 19/4/2012 âm lịch)


Mẹ tôi bị ngã trong nhà vệ sinh vào tháng 2/2009 tại nhà chị gái thứ hai ở Hà Nội, từ đó nằm liệt một chỗ khi ấy 84 tuổi, tháng 6/2009 con út nghỉ hè tôi ra Hà Nội đón mẹ vào Biên Hòa chăm sóc 3 năm, mẹ tôi lúc tỉnh lúc lẫn, mẹ nằm một chỗ nên tôi thường xuyên ngồi gợi chuyện cũ, cùng mẹ tâm sự chuyện trò cho mẹ đỡ buồn, mẹ tôi nằm một chỗ hơn 3 năm thì mẹ tôi mất lúc 18h30 ngày 19/4/2012 âm lịch.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Mẹ tôi bị ngã trong nhà vệ sinh vào tháng 2/2009 tại nhà chị gái thứ hai ở Hà Nội, từ đó nằm liệt một chỗ khi ấy 84 tuổi, tháng 6/2009 con út nghỉ hè tôi ra Hà Nội đón mẹ vào Biên Hòa chăm sóc 3 năm, mẹ tôi lúc tỉnh lúc lẫn, mẹ nằm một chỗ nên tôi thường xuyên ngồi gợi chuyện cũ, cùng mẹ tâm sự chuyện trò cho mẹ đỡ buồn, mẹ tôi nằm một chỗ hơn 3 năm thì mẹ tôi mất lúc 18h30 ngày 19/4/2012 âm lịch.
nan