Máy xúc đất đào đường – máy xúc cần cẩu ô tôMáy xúc đất đào đường cần cẩu ô tô.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Hành Chính và Dịch Vụ: https://akbarmontada.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu