Máy xúc đào, xe cẩu cẩu cây Nguyệt Quế khổng lồ vào chậuNau Soc cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Hành Chính và Dịch Vụ: https://akbarmontada.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu