Mấy năm qua cờ vàng VNCH vỡ mộng, trách bu Mỹ, trách nhau, trách đời

Mấy năm qua cờ vàng VNCH vỡ mộng, trách bu Mỹ, trách nhau, trách đời


vnch #taydotv #My ▻ Đăng Kí : Những năm qua cờ vàng VNCH lại mất ngủ vì vỡ mộng. Ôi chỉ mộng gặp bu mách vài câu mà sao nó …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

vnch #taydotv #My ▻ Đăng Kí : Những năm qua cờ vàng VNCH lại mất ngủ vì vỡ mộng. Ôi chỉ mộng gặp bu mách vài câu mà sao nó …