Máy khoan tự hành CATMáy khoan CAT tại mỏ Đồng Sin Quyền Lào Cai. Một cỗ máy đốt dầu Diesel

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Khai Khoáng: https://akbarmontada.com/category/khai-khoang