Máy giặt không vắt được thì tự sửa như nào? 😂Máy giặt không vắt được có nhiều nguyên nhân.
Chúng ta có thể tự mình kiểm tra tại nhà trước để loại trừ các nguyên nhân đó trước khi gọi thợ đến
Hỏng thì thay thôi 😂

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe