Mẩu Tuyển Dụng Đầu Tiên Của Jeff Bezos, Amazon 25 Năm Về Trước, Và Bây GiờMẩu tin tuyển dụng đầu tiên của Jeff Bezos 25 năm về trước cho thấy khởi nguồn khiêm tốn của Amazon. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Amazon…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xây Dựng: https://akbarmontada.com/category/xay-dung