Mật mã Âm nhạc 13: Bí ẩn Thần số 12Thần số 12 xuất hiện trong nhiều lĩnh vực và mang ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ: chiếc đồng hồ được chia thành 12 giờ, trong Phật giáo có 12 Nhân duyên, trong Chiêm tinh học có 12 cung Hoàng đạo, trong Kinh dịch có 12 Địa chi và 12 vòng Trường sinh, cơ thể con người có 12 đường Kinh lạc, trong âm nhạc có 12 bán cung trong 1 quãng 8 và hệ thống Bình quân luật….

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu