Mật độ "vàng" thả cá trắm cỏ, cá trôi và cá chépHỏi ao rộng 2.5 mẫu, độ sâu 2-2.5m nước. Hỏi mật độ nuôi thả cá trắm cỏ, cá trôi và cá chép bao nhiêu là hợp lý?
* Đăng ký 3NTV:
* Facebook:
* Xem lại chương trình tại Website:
* Tổng đài tư vấn nông nghiệp: 19006145

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep