Mật độ thả nuôi cá trắm cỏ | Hỏi đáp trong ngày 13/08/2019 | VTC16“Chương trình Hỏi đáp trong ngày phát sóng 13/08/2019 có những nội dung chính sau đây:
– Phòng trị răn ri voi bị lở miệng
– Lưu ý khi cho cá ăn tỏi
– Mật độ thả cá trắm cỏ
– Cách chữa bệnh thối mang cho cá trắm cỏ
#hoidaptrongngay #benhocatram #matdocatram”

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep