Many things have changed over the last few months | 김수민 sookim [ENG SUB/한글 자막]

Many things have changed over the last few months | 김수민 sookim [ENG SUB/한글 자막]


Many things have changed over the last few months. My friend, @Alex Sigrist and I are gonna talk about how our lives have changed in Korea and the US.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu