Mang Chủng (Lời Việt) – Lee Phú Quý

Mang Chủng (Lời Việt) – Lee Phú Quý


Văn án: Tua Rua hay còn gọi là Cụm sao Thất Nữ thường quan sát được vào lúc sáng sớm đầu tháng 6 dương lịch. Nhìn bằng mắt thường, Tua Rua là một…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Văn án: Tua Rua hay còn gọi là Cụm sao Thất Nữ thường quan sát được vào lúc sáng sớm đầu tháng 6 dương lịch. Nhìn bằng mắt thường, Tua Rua là một…