Mang Chủng – Âm Khuyết Thi Thính

Mang Chủng – Âm Khuyết Thi Thính


MANG CHỦNG( 芒種/芒种): Ngũ Cốc Trổ Bông là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

MANG CHỦNG( 芒種/芒种): Ngũ Cốc Trổ Bông là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào…