Mang Chủng 芒種. Điệu múa của thầy Bạch và học trò

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua