Màn trình diễn Bát Quái Thương xuất thần của võ sư tài năng vùng Kinh BắcVõ Bình Định – Út Nguyễn – Kiện tướng võ cổ truyền Việt Nam

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich