Màn Song Đấu Đỉnh Cao Giữa Nhạc Cụ Dân Tộc Và Phương Tây- [THIẾU NỮ TỎA SÁNG]Thiếu Nữ Tỏa Sáng
#Nhạccụ
#Dântộc cổ tranh, sáo, dương cầm, nhị hồ…
#Phươngtây piano violon, flute…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu