Màn nhảy dân vũ của cô trò Tiểu học Kim Liên trong lễ khai giảng 2019-2020Màn nhảy dân vũ của cô trò Tiểu học Kim Liên trong lễ khai giảng 2019-2020

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua