Màn diễn kịch: Tiến Tới Tương Lai – Bảo Vệ Môi TrườngPhần trình diễn của khoa Kỹ Thuật Điều Khiển chào mừng 85 năm thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh!.
Ngày 25/03/2016.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich