MALACCA – THÀNH PHỐ NGỦ QUÊN GIỮA LÒNG MALAYSIA@Zoom TV – Hành Trình Vạn Dặm

MALACCA – THÀNH PHỐ NGỦ QUÊN GIỮA LÒNG MALAYSIA@Zoom TV – Hành Trình Vạn Dặm


Malacca, hay còn được biết đến với cái tên Meleka, là thành phố lớn nhất và đồng thời là thủ phủ của tiểu bang Malacca, Malaysia. Trước đây Malacca là một vương quốc độc lập vào thế kỉ 15 – 16, chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của Hồi giáo. Nếu bạn đọc nhiều sách sử Việt Nam sẽ thấy những sử gia trước đây có miêu tả về “Mã Lạt Gia” – chính là tên gọi trước đây của Malacca đó. Theo nhiều tài liệu ghi lại, cuối thế kỷ 14 khi vương quốc Srivijaya dần suy yếu, một hoàng tử đã vượt eo biển sang lánh nạn ở bán đảo Mã Lai rồi đổi tên hiệu sang Raja Iskandar và thành lập vương quốc Meleka.
Trong giai đoạn hưng thịnh, vương quốc đã trở thành trung tâm giao thương cũng như văn hóa lớn trong khu vực Đông Nam Á cho đến tận cuộc vây hãm của các đạo quân Bồ Đào Nha tháng 8 năm 1511. Sau đó Meleka cũng như toàn bộ Mã Lai lại lần lượt phải chịu ách thống trị của người Hà Lan, người Anh tới khi giành được độc lập năm 1957.
———————————–
Thực hiện
Hoàng Linh & Kỳ Đồng

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Malacca, hay còn được biết đến với cái tên Meleka, là thành phố lớn nhất và đồng thời là thủ phủ của tiểu bang Malacca, Malaysia. Trước đây Malacca là một vương quốc độc lập vào thế kỉ 15 – 16, chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của Hồi giáo. Nếu bạn đọc nhiều sách sử Việt Nam sẽ thấy những sử gia trước đây có miêu tả về “Mã Lạt Gia” – chính là tên gọi trước đây của Malacca đó. Theo nhiều tài liệu ghi lại, cuối thế kỷ 14 khi vương quốc Srivijaya dần suy yếu, một hoàng tử đã vượt eo biển sang lánh nạn ở bán đảo Mã Lai rồi đổi tên hiệu sang Raja Iskandar và thành lập vương quốc Meleka.
Trong giai đoạn hưng thịnh, vương quốc đã trở thành trung tâm giao thương cũng như văn hóa lớn trong khu vực Đông Nam Á cho đến tận cuộc vây hãm của các đạo quân Bồ Đào Nha tháng 8 năm 1511. Sau đó Meleka cũng như toàn bộ Mã Lai lại lần lượt phải chịu ách thống trị của người Hà Lan, người Anh tới khi giành được độc lập năm 1957.
———————————–
Thực hiện
Hoàng Linh & Kỳ Đồng
5.00