Mai Tài Phến diễn xuất quá nhập tâm, "chọc giận" Mỹ Tâm | Behind The Scene "Chị Trợ Lý Của Anh"“Chị Trợ Lý Của Anh” – dự kiến khởi chiếu vào ngày 04.01.2019 trên toàn quốc. #CTLCA #ChiTroLyCuaAnh #MyTam #MaiTaiPhen FOLLOW MỸ TÂM: …

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich