Lyrics – [ Anh Là Người Xấu ] – (Thái Vũ (BlackBi), T Team

Lyrics – [ Anh Là Người Xấu ] – (Thái Vũ (BlackBi), T Team


Bài hát: Anh Là Người Xấu Ca sĩ: Thái Vũ (BlackBi), T Team Anh không tốt đẹp như em thấy đâu Có rất nhiều chuyện Anh giấu từ bấy lâu Như việc Anh thức…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu