Lý chim xanh.danh cầm văn hải.cùng nhau học đàn văn hảiDanh cầm Văn Hải dạy đàn guitar phím lõm,chử đàn khuôn dể học.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu