lsr lộc kỳ ân – đại náo học đường -múa lân tuy hòalsr lộc kỳ ân , vui trung thu cùng các em học sinh trường duy tân .

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua